Pivní desatero #2

 

1. Nebudeš pít jiného nápoje kromě piva.

2. Nevezmeš piva nadarmo do huby.

3. Nezneužiješ piva, svého nápoje.

4. Pamatuj na den odpočinku, když jsi sťatý.

5. Cti svoji značku a hospodu svou, abys byl dlouho zlit a bylo ti dobře na světě.

6. Nevybliješ. Nevyleješ.

7.Nesmícháš.

8. Dopiješ.

9. Neodmítneš nikdy pivo již přinesené.

10. Nepožádáš piva kumpána svého.

Sdílet